سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

معرفي

معرفي

معاونت" نوآوري و تجاری‌سازی " با هدف ايجاد تحول اساسي در ساختار معاونت پيشين، خصوصاً دفتر تجاري‌سازي همراه با ايجاد برند براي سازمان در خصوص نتايج تحقيقات تجاري‌شده و درآمدسازي براي سازمان در سال 1392 ايجاد گرديد. اما سابقة فعالیت‌های آن به زمان تأسیس سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران باز می‌گردد.
این معاونت در حال حاضر دارای دو اداره کل ارتباط با صنعت و خدمات فناوری و مالکیت فکری و تجاری سازی می‌باشد.
همچنین مرکز کلکسیون میکروارگانیسم‌های صنعتی و آزمایشگاههای مرجع از واحدهای زیرمجموعه این معاونت هستند.

  • 462
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات