سه شنبه 16 آذر 1400

درباره ما

درباره ما

وظيفه اصلي اين معاونت "حمايت از توسعه فناوري" است. براي تحقق اين وظيفه راهكارهاي زير در نظر گرفته شده اند:

- تامين تجهيزات، فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي و ارائه مشاهده هاي علمي، فني و تخصصي براي انجام بهينه فعاليت هاي پژوهشي و تدوين نتايج آنها
- حمايت مالي براي اجراي پروژه هاي نيمه صنعتي بمنظور ساخت نمونه هاي مهندسي و دستيابي به داده هاي لازم براي اجراي مرحله صنعتي و توليدي پروژه ها و بررسي هاي اقتصادي و بازار پروژه هاي اولويت دار ملي
- كمك به اجراي پروژه هاي نيمه صنعتي از طريق تجهيز پايلوت هاي چندمنظوره، ارائه مشاوره هاي فني و تخصصي، همكاري در طراحي و اجرا و تدوين نتايج پروژه هاي نيمه صنعتي
- كمك به مجريان پروژه هاي نيمه صنعتي براي ايجاد ارتباط با ارگان هاي حمايت كننده از توليد پس از اجراي موفقيت آميز مرحله نيمه صنعتي (مثل معرفي به صندوق مالي توسعه تكنولوژي، صندوق الكترونيك، بانك صنعت و معدن و ...). 
- ايجاد زمينه هاي مناسب براي بخش هاي تحقيق و توسعه صنايعي كه از طريق حمايت سازمان توليد را آغاز كرده اند و ساير صنايع از طريق فراهم ساختن فضاها و امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي مناسب، فضاهاي اداري و عمومي و مشاوره هاي تخصصي
- تجهيز و تكميل آزمايشگاههاي تحقيقاتي و ارائه خدمات با تعرفه هاي ارزان به محققان
- ارتقاء آزمايشگاهها و كارگاهها تا سطح آزمايشگاه ها و كارگاه هاي استاندارد و مرجع كه قابليت صدور گواهي نامه هاي معتبر و قابل قبول ارگان هاي اجرايي كشور را دارا باشند.
- تامين فضاها و تجهيزات چندمنظوره براي انجام تحقيقات نيمه صنعتي.
- برقراري ارتباط موثر با صنايع براي جذب پروژه هاي صنعتي، ارتقاي كارآموزي و كمك به اجراي قانون استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي و لايحه خريد دانش فني
 
 
 
 
 
 

  • 2363
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات