سه شنبه 8 فروردین 1402

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بیش از  20 سال است که با عضویت در سازمان‌هاي تخصصی شاخص منطقه‌ای و بین المللی در مقام نقطه کانونی رسمی این سازمان‌ها در کشور، فعالیت‌های بین‌المللی چشمگیری را به ثمر رسانده است. لذا هر ساله شاهد فعالیت‌های رو به رشد و قابل توجهی در این عرصه هستیم.

سایت جدید اداره کل همکاریهای بین الملل و جشنواره های خوارزمیکليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات