چهارشنبه 15 تیر 1401

همکاران در مديريت همکاريهاي بين الملل و سازمان هاي تخصصي

همکاران در مديريت همکاريهاي بين الملل و سازمان هاي تخصصي

 آقای دکتر علیرضا اللهیاری
مدیر کل دفتر همکاریهای بین الملل و جشنواره های خوارزمی
پست الکترونیک:  allahyari@irost.ir

خانم فاطمه جسک
کارشناس مسئول مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمان های تخصصی
پست الکترونیک:
fjask@yahoo.com


خانم مریم رضایی
کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمانهای تخصصی
پست الکترونیک: mary-rezaee@hotmail.com

خانم زهرا شکری
کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمانهای تخصصی
پست الکترونیک: shokri.z@irost.ir


  • 5180
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات