سه شنبه 6 آبان 1399

همکاران در مديريت همکاريهاي بين الملل و سازمان هاي تخصصي

همکاران در مديريت همکاريهاي بين الملل و سازمان هاي تخصصي

 آقای دکتر علیرضا اللهیاری
مدیر کل دفتر همکاریهای بین الملل و جشنواره های خوارزمی
پست الکترونیک:  allahyari@irost.ir

خانم فاطمه جسک
رییس اداره سازمانهای تخصصی بین المللی
پست الکترونیک: fjask@yahoo.com

خانم مریم رضایی
کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمانهای تخصصی
پست الکترونیک: mary-rezaee@hotmail.com

خانم زهرا شکری
کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمانهای تخصصی
پست الکترونیک: zshokri_2014@yahoo.com

خانم زهره کبیری
کارشناس 
مدیریت همکاریهای بین الملل و سازمانهای تخصصی
پست الکترونیک: z_kabiri2000@yahoo.com

خانم فرشته مرادی
رییس اداره همکاریهای بین الملل و صدور فناوری
پست الکترونیک:
fereshteh.moradi@gmail.com 

  • 4445
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات