چهارشنبه 15 تیر 1401

معرفي

معرفي

 معرفی

اداره كل همكاري‌هاي بين الملل و امور جشنواره ها به عنوان عهده‌دار برنامه‌ريزي و هماهنگي در زمينه ارتباطات و فعاليت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران با فعاليت بیش از دو دهه، جايگاه مهمي را در سطح منطقه‌اي و بين المللي به خود اختصاص داده است.
 

اهداف

 • تقويت و توسعة ارتباطات علمي و فناوري به‌واسطه ‏انعكاس دستاوردها، قابليت‌ها و موفقيت‌هاي سازمان
 • بهره‌مندي از مزاياي برگزاري كارگاههاي آموزشي مشترك، دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و ‏بلند مدت
 • بهره مندي از حمايت‌هاي مادي و معنوي سازمان‌هاي تخصصي بين‌ المللي
 • بهره مندي از بورسيه‌ها و فرصت‌هاي مطالعاتي اعطايي اين سازمانها
 • بهره مندي از فرصت هاي شغلي كوتاه مدت و بلند مدت تخصصي كه اين سازمانها در اختيار ‏متخصصين و كارشناسان كشورهاي در حال توسعه قرار مي‌دهند
 • بهره مندي متخصصين و اعضاي هيأت علمي سازمان و متخصصین و محققین کشور از فرصتها و امكانات آموزشي از قبیل کارگاه‌ها و کنفرانس‌ها
 • برپايي نمايشگاه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي
 • ایجاد شبکه‌های تخصصی مجازی برای تبادل آخرین دستاوردهای علمی
 • انجام طرح ها و پروژه‌هاي منطقه اي و بين المللي
 • بهره‌مندی از حمایت این نهادها برای تقوي ابعاد بين المللي جشنواره خوارزمي و استفاده از آن به عنوان ابزاري موثر و كارآمد برای ‏معرفي محققان، مبتكران و مخترعان ملي و بين المللي و انعكاس هر چه بيشتر دستاوردهاي آن در سطح ‏بين الملل
 • ارتقاي سطح بين المللي جشنواره خوارزمي و استفاده از آن به عنوان ابزاري مؤثر و كارآمد برای ‏معرفي محققان، نوآوران و مخترعان ملي و بين المللي و انعكاس هر چه بيشتر دستاوردهاي آن در سطح ‏بين الملل
 • جلب همكاري‌هاي علمي- فناوري در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي
 • فراهم آوردن زمينه انتفال و جذب فناوري

 وظايف و مسئوليت ها
 • توسعه روابط بين الملل با مجامع و مؤسسه‌هاي علمي- فناوري بين المللي مرتبط با مأموريت سازمان
 • برنامه ريزي و برگزاري فعاليت‌هاي آموزشي بين المللي مشترك با همكاري مراكز علمي داخلي و خارجي
 • جلب حمايت سازمان‌هاي بين المللي در برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام طرح ها و پروژه هاي ملي، منطقه اي و بين المللي
 • انجام تمامي امور اجرايي مربوط به فرايند ارتباطات و همكاري‌هاي علمي و بين المللي اعم از تنظيم يادداشت تفاهم، موافقت نامه و ...
 • دعوت از پژوهشگران و دانشمندان داخلي و خارجي براي شركت در سمينارها و دوره هاي علمي سازمان
 • ميزباني هيأت هاي خارجي بازديدكننده از سازمان و معرفي امكانات و توانايي هاي علمي - فناوري سازمان
 • فراهم آوردن شرايط ميزباني سازمان براي برقراري نشست هاي سالانه يا چند سال يكبار مجامع ‏بين المللي
 • شركت در نشست‌ها و اجلاس‌هاي سالانه سازمان های تخصصي بين‌المللي كه سازمان پژوهشها در آنها عضويت دارد از جمله

COMSATS,COMESTECH,UN APCTT,WAITRO, NAM S&T Centre,STEPI

 • ارائه اطلاعات، گزارش و آمار به سازمان‌هاي مورد نظر براي ‏پذيرش درخواست عضويت
 • فراهم كردن زمينه اعزام هيأت‌هاي تخصصي سازمان به كشورها و سازمان‌هاي موردنظر
 • همكاري مستمر با مرکز همكاريهاي علمي و بين المللي وزارت عتف برای تحقق اهداف مورد نظر
 • برگزاري نشست ها، كارگاه‌هاي آموزشي، دوره هاي آموزشي و سمينارهاي بين المللي
 • دعوت از هيأت‌هاي علمي و فني و برگزاري نشست هاي كميته همكاري‌هاي مشترك
 • جلب حمايت نهادها، سازمان ها و مجامع بين المللي در قالب اعطاي جوايز نقدي، گواهينامه، مدال و تنديس به برگزيدگان جشنواره جوان و بين‌المللي خوارزمي
 

 عضويت در مجامع و سازمان‌هاي تخصصي بين المللي

 •  مركز انتقال فناوري در آسيا و اقيانوسيه (UN APCTT)
 • كميتة دائمي همكاري‌هاي علمي و فناوري سازمان كنفرانس اسلامي (COMSTECH)
 • مــركــز علـم و فناوري جـنبش عــدم تعهــــد (NAM S &T Center)  
 • مجمع جهاني سازمان‌هاي تحقيقات صنعتي و فناوري (WAITRO)
 • كميسيون علوم و فناوري براي توسعه پايدار در جنوب(COMSATS)
 • موسسه سیاست گذاری علم و فناوری(STEPI)

 
ارتباط و همكاري با سازمان‌هاي بين المللي شاخص در عرصه منطقه اي و بين المللي

 • سازمان توسعه صنعتي ملل متحد UNIDO
 • سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد FAO
 • سازمان همکاری های اقتصادی D-8
 • سازمان اسلامي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان كنفرانس اسلامي ISESCO
 • سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد UNESCO
 • سازمان جهاني مالكيت فكري WIPO
 • آكادمي علوم كشورهاي در حال توسعه TWAS
 • سازمان همكاري هاي اقتصادي ECO
 • كنفرانس ملل متحد براي تجارت و توسعه UNCTUD
 • كميسيون علوم و فناوري براي توسعه CSTD
 • مؤسسه بانك جهاني WBI
 • بانك توسعه اسلامي IDB
 • بانك جهاني World Bank
 • مؤسسه آسيايي علوم و فناوري AIT
 • طرح كلمبو Colombo Plan
 • موسسه فرهنگي اكو ECO Cultural Institute

 • 4671
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات