شنبه 13 خرداد 1402
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
دفتر مرکزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري

دفتر مركزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوری بر اساس آئین‌نامه طرح زمینه‌های ارتباطی صنعت و دانشگاه مصوب هیأت محترم وزیران در بهار 1361 در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشکیل شد. از سال 1373 ساختار مذکور به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران منتقل و از آن زمان تاکنون تحت مدیریت این سازمان ادامه فعالیت می‌دهد.
به دنبال ايجاد زمينه ارائه خدمات در فضاي مجازي و با تكيه بر توانمندي‌هاي موجود در سازمان، در سال 1386 اولين سامانه ارائه دهنده خدمات ارتباطي ميان دانشگاه‌ها و صنايع با هدف تسهيل جايابي دانشجويان متقاضي دوره هاي كارآموزي در صنعت طراحي و راه اندازي شد كه آغازي بر تحولي جديد در اين دفتر گرديد.
سامانه مميزي توانمندي‌هاي فناورانه تجربه جديد اين دفتر در سال 1389 در حوزه خدمات ارتباطي ميان دانشگاه و صنعت است كه با هدف مميزي و شناسايي توانمندي‌هاي فني و مهندسي و تاييد شركت‌هاي دانش بنيان طراحي و  راه­‌اندازي شده است.
هم‌اكنون اين دفتر ارتباط سازمان يافته‌اي با دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي، توليدي،‌خدمات فني و مهندسي و نيز دفاتر ارتباط با دانشگاه وزارتخانه‌هاي مختلف دارد.
اين دفتر با يك اداره، سه گروه ارتباطي، دو سامانه ملّي خدمات رساني در حوزه همكاري صنعت و دانشگاه و يك دبيرخانه، فعايت مي‌نمايد.
 
 

کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات