پنجشنبه 20 مرداد 1401
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
دفتر مرکزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري

ساختار و شرح وظايف

ساختار و شرح وظايف

ساختار دفتر مركزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري بر اساس حوزه وظايف تخصصي مبتني بر دانش در چهار موضوع آموزش، پژوهش، فناوري و ترويج؛ شامل چهار گروه مجزا بشرح ذیل می باشد.
 همچنین مرکز منطقه ای میکرو ارگانیسم صنعتی و آزمایشگاه‌های مرجع در این دفتر مستقر می‌باشند. 

  • 4237
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات