سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
دفتر مرکزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري

همکاران

همکاران

دکتر حسنعلی ازگلی
مدیر دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56276630
               

رضا نوری افضلی
مسئول دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56276630
               

مهندس الهام فاتحی فر
رئیس گروه ممیزی توانمندیهای فنی و مهندسی
021-56276624

نادر ميرزاجاني
كارشناس گروه نمايشگاهها  و همايشهاي تخصصي
021-56276020-27
داخلی: 6504
 

مهندس محمدیاسر خسروی
رئیس گروه توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوری
021-56276020-27
داخلی: 6532
مهندس علیرضا محمدی
کارشناس دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56276020-27
داخلی :6536
زهره جعفری
کارشناس دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56275457
داخلی: 6522

احمد خدابخشي
كارشناس گروه كارآموزي
021-56276343
021-56275457
داخلی :6670مهندس علیرضا محمدی
کارشناس دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه و صنعت
021-56276020-27
داخلی :6536

پرويز قاسمي
کارشناس گروه کارآموزی
021-56276343
021-56275457
داخلی :6670

  • 2630
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات