پنجشنبه 20 مرداد 1401
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
دفتر مرکزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري

همکاران

همکاران

دکتر حسنعلی ازگلی
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و خدمات فناوری
021-56276630

               

مهندس محمدیاسر خسروی
رئیس گروه توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوری
021-56276020-27
داخلی: 6532
               

مهندس الهام فاتحی فر
رئیس گروه ممیزی توانمندیهای فنی و مهندسی
021-56276624 

مهندس علیرضا محمدی
کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و  خدمات فناوری 
021-56276020-27
داخلی :6536

پرويز قاسمي
کارشناس گروه کارآموزی
021-56276343
021-56275457
داخلی :6670

زهره جعفری
کارشناس گروه کارآموزی
021-56275457
داخلی: 6522  نادر ميرزاجاني
كارشناس گروه نمایشگاه‌ها
وهمایش‌های تخصصی
021-56276020-27
داخلی: 6504


احمد خدابخشي
كارشناس گروه نمایشگاه‌ها
وهمایش‌های تخصصی

021-57416503
داخلی :6503

  • 3147
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات