یکشنبه 2 آبان 1400
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
دفتر مرکزي ارتباط با صنعت و خدمات فناوري

اداره خدمات فناوري

اداره خدمات فناوري

اين اداره شامل دو بخش مجزا بشرح ذيل مي باشد.

مركز كلكسيون ميكروارگانيسم هاي صنعتي 

آزمايشگاه‌هاي مرجع

  • 453
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات