شنبه 13 خرداد 1402
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
اداره کل آزمايشگاه‌هاي مرجع

آزمايشگاه شيمي و محيط زيست

آزمايشگاه شيمي و محيط زيست


آزمايشگاه شيمي مستقر در آزمایشگاه‌های مرجع، در زمينه شناسايي کيفي و کمي تخصصي مواد زيستي، بيولوژيکي، سموم، کودها، خاک و سنگ‌هاي معدني، نمونه‌هاي آب و پساب‌هاي صنعتي با دقت بالا و با استفاده از دستگاه‌هاي پيشرفته آماده ارائه خدمات مي‌باشد. هم‌چنین آناليز فلزات و شبه فلزات در حد ppm وppb و نیز برگزاري دوره‌هاي آموزشي در زمينه دستگاه‌هاي آناليزي از دیگر خدمات قابل ارائه توسط این آزمایشگاه می‌باشد.

خدمات قابل رائه 
- آناليز گستره وسيعي از ويتامين ها، داروها، سموم و ترکيبات آلي توسط مجموعه دستگاههاي کروماتوگرافي.
- آناليز فلزات و شبه فلزات در حد ppm وppb.
- توانايي برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه دستگاههاي آناليزي.

طیف‌سنجی جذب اتمی
یک روش اسپکتروسکوپی برای اندازه‌گیری کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری (نور) توسط اتم در حالت گازی است. در شیمی تجزیه این تکنیک برای تعیین غلظت یک عنصر خاص در یک نمونه مورد استفاده قرار می‌گیرد. AAS می‌تواند برای تعیین مقدار کمی بیش از ۷۰ نوع از عناصر مختلف مورد استفاده قرار گیرد ؛ لذا این روش دستگاهی را می‌توان برای اندازه‌گیری حدود ۳۰عنصر با حد تشخیص مناسب (زیر ۱ ppm) بکار برد.

f
دستگاه HPLC:
تكنيك HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ) امروزه به‌عنوان تکنیکی بسیار دقیق و قدرتمند در شاخه‌هاي مختلف علمي نظير پزشكي، علوم پايه، كشاورزي، بيوتكنولوژي جهت تجزیه کمی تركيباتي نظير داروها، پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک، ويتامين‌ها و آلاينده‌ها کاربرد گسترده‌اي دارد. در این روش جداسازی از فاز ساکن (ستون) و فاز متحرک جهت جداسازي تركيبات از يكديگر استفاده مي‌شود كه فاز متحرک همیشه مایع و فاز ساكن ممكن است مايع يا جامد باشد.

اسپكتروفتومتري
در آزمايشگاه‌ها، بخش گسترده اي از اندازه گيري‌ها بر اساس واكنش‌هاي جذب سنجي صورت مي‌پذيرد. فعاليت اكثر آنزيم‌ها، تري گليسيريد، كلسترول، ليپو پروتئين‌ها، قند، كراتينين و اوره طيف وسيعي از آناليت‌ها با كاربردهاي باليني و تحقيقاتي، طيف وسيعي از داروها و بخش گسترده‌اي از متابوليت‌ها با اسپكتروفتومتري قابل سنجش است. بررسي ساختمان مولكولي، شناسائي تركيبات، مقايسه ساختمان‌ها، يافتن طول موج ماكزيمم جذب و . . . از ديگر كاربردهاي اسپكتروفتومتري در مسائل تحقيقاتي است.


(GC (Gas Chromatography

کروماتوگرافی گازي که امروزه کاربرد گسترده ‌اي در شاخه‌هاي مختلف علوم دارد، يك تكنيك بسيار قوي براي جداسازي و اندازه‌گیري اجزاي فرار در یک مخلوط پيچيده بدون تجزيه شدن آن‌ها و در حداقل زمان ممكن به کار می‌رود. در اين روش با تبديل مخلوط مورد نظر به گاز و عبور آن از يك فاز ساكن اجزا سازنده اش از يكديگر جدا می‌شوند. حاصل اين جداسازی تعيين نوع و مقدار اجزا سازنده در مخلوط است. اين روش بسيار سريع و ساده است و هم‌چنين برای تشخيص ناخالصی‌های موجود در يك ماده فرار كاربرد دارد. شرط جداسازی يك مخلوط به‌وسيله روش كروماتوگرافی گازی آن است كه نمونه مورد آزمايش در حين حرارت و تبديل شدن به گاز تجزيه نشود. 

(FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrometer

شناسایی کیفی وکمی ترکیبات آلی و معدني

 تعین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکول‌های آن جهت تعیین ساختار مولکولی مواد

آنالیز نیمه کمی مواد از راه اندازه‌گیری و مقایسه میزان جذب

شناسایی گروه‌های عاملی در ترکیبات مختلف در سه حالت جامد، مایع و گاز برای مثال شناسایی انواع پلیمرها و تعیین برخی ترکیبات مانند روغن و گریس در نمونه‌های زیست محیطی

زمینه‌های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

  • 8909
کليه حقوق سايت متعلق به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران می‌باشد.
طراحی و توسعه توسط: دفتر فناوری اطلاعات